Ákos: A Bibliakritika jelentősége

 

Értelmezési alapelvek

 
 
 
A bibliai szövegek értelmezésének alapelvei:
 
1. A szöveg jelentése, értelme - mit akar a szerző közölni?
2. Ki a szerző?
3. Kinek ír?
4. Hol?
5. Milyen történelmi háttérből?
6. A szakasz összefüggésben van e az adott fejezettel, vagy külön álló darab?
7. Mettől meddig tart a szöveg, hol kezdődik, és hol végződik?
8. Perikópa része-e vagy logion?
9. Vannak-e szövegvariánsok, amelyek befolyásolják a szöveg értelmét, vagy módosítják? Példa: kardot hoztam vagy megoszlást hoztam.
10. A görög szöveg fordítása egyértelmű e, vagy van több fordítási lehetőség is.
11. Van-e gondolatmenete, van-e érvelés a szövegben, logikai kapcsolat?
12. Lehet e többféleképpen tagolni? Példa: bizony mondom neked ma, velem leszel a paradicsomban, vagy bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. A három napos alvilági tartózkodás miatt például az adventista teológia ezzel magyarázza az időbeni ellentmondást, amit az események sorrendje okoz.
13. Vannak e nevek, földrajzi helyek a szövegben, mit tudunk róluk.
14. Van-e teológiai mondanivaló?
15. Van-e dogmatikai mondanivaló?
16. Van-e etikai mondanivaló?
 
Ha a szövegrészlet levélből van, akkor:
 
1. Köszöntés, ima, fohász, záradék-e?
2. Tartalmaz-e idézetet más műből, mondjuk apokrifből vagy más levélből.
3. Retorikai elem-e, indulatszó, kérdés, felszólítás.
4. Mire irányul a tartalma, mit akar elérni a szerző, például bátorítás, vigasztalás, rendreutasítás, tanítás.
5. Van-e fő üzenet (nem mindig van, főleg Pálnál), ha van, milyen érveket hoz fel, lehetnek-e ezek az érvek valóban azoknak szóló lényegi mondanivalók, akiknek szólt? Vagy más forrásból valóak? Példa: a szeretet himnusza illeszkedik e egyáltalán a szöveg környezetébe?
Ha evangéliumi részlet, akkor:
1. Műfaja micsoda? Elbeszélő leírás, konkrét jézusi mondás, csodatörténet rész, passiótörténet rész, prófécia beteljesedés rész, szerzői szokás, másolói szokás, tudatos szerkesztői változtatás? Például: boldogok, akik éheznek, vagy akik az igazságra éheznek?
2. Kiknek szól a mondás, milyen csoportnak? Hasonlat? Apokaliptika? Látomás?
3. A többi evangéliumban hogy szerepel, eltérések elemzése, miből adódnak, hogyan viszonyul a két forrás elmélethez?
4. Van-e helyben magyarázat, miért kellett magyarázni, nem ellentétes-e a magyarázat egyéb mondásokkal vagy konkrétan azzal a mondással, amit meg próbál magyarázni?

Tartalom Előző Következő