Eretnekség

 

 

Walter Bauer: Igazhitűség és eretnekség a legrégibb kereszténységben

Takácsné Kovácsházi Zelma: Miért éppen Bultmann?