Ákos

 

 

Gyerekkorom óta foglalkozom Isten, a vallás, a kereszténység és Jézus gondolatkörökbe tartozó témákkal. A Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskolán szereztem diplomát bibliaoktató szakon. Több mint húsz éves tapasztalatom, tanulásom és lelkiismeretem szerint azt mondhatom, hogy a kereszténység nem csupán Jézust követi. Sőt, a kereszténység a hitet és a dogmákat fontosabbnak tartja, mint az igazságot és Jézus tanainak követését. Azt, aki valóban Jézust kutatja a keskeny úton, és ki meri mondani a felismert igazságokat, a keresztény felekezetek jó esetben „csak” kiközösítik, rosszabb esetben kiátkozzák és lesátánozzák, ahogyan ez velem is megtörtént.

Nem vagyok istentagadó ember, de immár nem vagyok keresztény sem. Meg vagyok arról győződve, hogy a Bibliának csak 2-3 %-a tartalmaz Istentől származó üzenetet. Tanulmányaimban le is leplezem, illetve igyekszem bemutatni a Biblia (és a kereszténység) emberi-ördögi mivoltát, kezdve a szándékos változtatásoktól, a történelmi hatásokig.

Feladatomnak tartom, hogy a megismert igazságokat másokkal is megosszam és a tanulást tovább folytassam, hogy másoknak is tudjak segíteni. Örömömre szolgál, hogy ebben a munkában nem vagyok egyedül, több tucat elődöm van, akik már megküzdöttek hasonló utakkal és jelenleg is vannak társak, akikkel ha nem is mindenben, de főbb vonalakban egyet tudok érteni és közösséget tudok vállalni.

 

A Szentírástudománynak olyan sok művelője van, hogy több élet is kevés lenne ahhoz, hogy a legaprólékosabb részletekig mindent átfogóan megvizsgáljak. Éppen ezért válogatni kényszerültem(ök), ebben a válogatásban nagy szerepe van annak a hozzáállásnak, hogy nem elégszem meg azzal, amit a szószékről, gyülekezetében hallok, és úgy döntöttem, hogy a nem egészen világos részeknek utána járok.

 

Ennek az utánajárásnak a nyomán, eljutottam sok közösségbe. Ezen az úton haladva, észrevettem a különbözőségeket, az ellentmondásokat, az egyezőségeket. Mivel léteznek ellentmondások, ezért ha önmagamban rendet akarok teremteni, és az Istenkapcsolatom nem hazugságra szeretném építeni, mindenféleképpen meg kellett húznom egy határvonalat az igaz és a hamis közt. Állást foglalok a hitelesebb kép, és a kevésbé hiteles kép között. Mindenképpen eljutottam ahhoz, hogy a Bibliák szövegeit, szerzőit, az iratok keletkezésének körülményeit és a szerzők szándékait megvizsgáljam.

 

Ahhoz, hogy reálisabbá tegyem az Istennel és az egyházakkal való kapcsolatomat, nem csupán az imádkozás révén, hanem az Isten üzeneteinek a megértése által, szükségem volt arra is, hogy az egyházak dogmáit is megvizsgáljam, ha úgy tűnik, azok ellentmondásban vannak egymással, a Bibliával, vagy éppen csak a lelkiismeretemmel. Ez a legtöbb esetben szembefordulást hoz létre velem szemben a közösség és vezetői részéről, sok esetben kiátkozást lesátánozást, leantikrisztusozást, eretnekezést, végső soron kizárást eredményez.

 

Amikor túljuttottam azon a csalódáson, amit a fentebb említett tényezők váltanak ki, elkezdtem keresni, a hozzám hasonlókat, akikkel újra együtt tudok gondolkozni, akik szintén ezen az úton járnak. Rájöttem arra, hogy mégsem vagyok egyedül, társakra találtam, akikkel és akár közösen folytathatjuk azt a munkát, amit egyedül, vagy valakiknek a segítségével elkezdetem.

 

A feltárt tények alapján megkérdőjeleződik sok dogma. Kiderül, hogy sokszor feleslegesen hisznek az emberek különböző dolgokat. A dogmák elhagyása, nem szembefordulás Istennel, hanem az igazság és az igaz Istenismeret követésének a kezdete. A kereszténység tartalmazza az igazság törtrészeit, ezért nem minden esetben fogok teljes mértékben szembefordulni azzal, ahonnan elindultam, azokkal a felekezettekkel amikben megfordultam, vagy tag voltam, csupán átlátom azok tévedéseit.

Azokat az igazságokat, amiket megismertem, lehetőség szerint igyekszem megosztani másokkal, akik még a hitetés áldozatai és a tévedés időszakában vannak. A helyes értelmezést próbálom átadni, hiszen a szavak tartalmat közölnek, és nem mindegy, hogy hol melyik szövegben milyen szavak szerepeltek a korai iratokban, és milyen szavakká változtak át az idő múlása folyamán, amik a tévedéseket okozzák. Nyitott vagyok minden kérdés, sőt a saját írásaim felülvizsgálatára is.