Kornél

 

Gimnáziumi évek után úgy éreztem, hogy a főiskolák nem nyújtanak megfelelő anyagot az élet, a világ, a problémák megértésére és megmagyarázására. Ezért kutatásaimat az igazság után önerőből kezdtem el, időmet emberekkel való kapcsolatteremtésre, filozófiai, bölcseleti anyagok megismerésére, élethelyzetbeli problémák gyökerének feltárására fordítottam, állandóan hordoztam a jegyzetfüzeteimet észrevételeim, gondolataim lerögzítésére. Keresztényekkel kerültem kapcsolatba, éppen abban az időben, amikor ébredés volt közöttük, és Isten cselekvésének egy megnyilatkozását érezhettük. Fejest ugrottam a velük való együttműködésbe, és ezen közbe vettem észre, hogy életüknek a Biblia tanításából eredő összehangolási kísérletei inkább korlátozzák az isteni megnyilatkozást, amelyről Jézus a tanításaiban is beszélt, mintsem segítené.

Folyamatosan tapasztaltam hogy minden olyan akadály, amely előrébb vihette volna az egyént és a közösséget Isten, élet, Pál apostol leveleiből vagy Mózestől vett idézetekre hivatkozással emeltek, így aztán Jézus tanításaival való mélyebb összevetés eredményeképp született meg Pál tanításainak bírálatáról szóló Jézus vagy Pál? később pedig a Jézus vagy Mózes? című tanulmányom, és értettem meg, hogy az igazság megismerése fontosabb a Biblia tévedhetetlenségébe vetett hitnél.