Tamás írásai
Itt található írások többsége meglehetősen régen született - legalábbis elég régen ahhoz, hogy ma már ne feltétlenül gondoljam ugyanazt a bennük foglaltakkal kapcsolatban, mint amit akkor gondoltam, amikor írtam őket. Nem látom okát azonban annak, hogy ne vállaljam őket - éppenséggel mint gondolkodásom, szellemi fejlődésem állomásainak dokumentumait. Persze, ha nagyon mást gondolnék, nem is lennék itt, ezen az oldalon...  
Akos2
Akos2
Akos2
Akos2

Az apostolok cselekedetei avagy A keresztény vallás gyökerei

A kereszténységet egy sajnálatos történelmi tévedésnek tartom - ld. Gyakori kérdések 04 - amely nem Jézus tanítására épül, hanem elsősorban Pál ideológiájára. Hogy ez valóban így van, azt az Apostolok cselekedetei c. bibliai irat bőségesen dokumentálja. 

A földanya gyermekei

Az írás, amely 2005-ben vitairatként jelent meg a Népszabadság c. napilapban, azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy hogyan kerülhető el az emberiségre leselkedő civilizációs katasztrófa. Véleményem szerint Jézus 2000 évvel ezelőtti tanítása három olyan paradigmát tartalmaz (egy gazdasági, egy politikai és egy szociális paradigmát) amelyek nem csak a magánerkölcsre, hanem a társadalmi praxisra irányuló útmutatások,
s alapjai lehetnének egy olyan alternatív civilizációnak, ami az emberiség túlélésének szükséges feltétele.    

Az Istenről való tanítás

Ebben az írásban először arra a kérdésre keresem a választ, hogy amikor Istenről (vagy Istenhez) beszélünk, és őt ezzel a szóval megjelöljük, akkor ez a szó miféle tapasztalatra utal. Minthogy az Istenről való tapasztalást az Istenről való tanítás formájában őrzi a kollektív tudat,  ezért ezeket a tanításokat vizsgálom. Alapvetően Jézus tanítása érdekel, de az ő tanításának korrekt értelmezése feltételezi annak a vallásos és fogalmi  kontextusnak (az ószövetség vallási nyelvének) az elemzését is, ami akkor, amikor Jézus tanított, a megértés keretét alkotta.

A húsvéti mítosz

Ezt a dokumentumot egy eredetileg szóban elhangzott előadás diái alkotják, amelyeken az apró betűs szövegek körülbelül azok, amik szóban hangzottak el, de mivel Tamás nem akart sokat írni, ezért az egész anyag így is meglehetősen vázlatos. Mindazonáltal a lényeg –reméli –kiderül belőle, vitairatnak pedig biztosan jó lesz, ebben a formájában is…  

Hitvallás

A hitvallás egy speciális teológiai műfaj, ami a kereszténység kezdetén didaktikai (tanítási) céllal született, a legfontosabb "hittételeket" röviden összefoglaló szöveg, később pedig inkább apologetikai (hitvédelmi) céllal írt teológiai traktátus, amely már (kiváltképp a reformáció korától) nem csak a hittételeket, hanem azok teológiai indoklását is tartalmazza.  
Az itt olvasható írás ezek mintájára született, amenyiben egy vallásos álláspont tömör, tételes megfogalmazása, és bevallottan vitairat: éppen a keresztény hittételek oppozíciója. Mondhatni: kísérlet egy eretnek hitvallás megfogalmazására...   
 

Akos2