Apokrifek

 

Esszénus béke evangélium

János esszénus evangéliuma

 

Didakhé - A tizenkét apostol tanítása

Római Szent Kelemen levele a Korinhusiakhoz

Római Szent Kelemen nevéhez fuzodo második levél a Korinhusiakhoz

Antiochiai Szent Ignác hét levele

Barnabás levele

Barnabás evangéliuma

Mária Magdolna Evangéliuma

Nikodémus evangéliuma - Pilátus aktái I-II.

Bertalan evangéliuma

Fülöp evangéliuma

Tamás evangéliuma

 

Péter és a tizenkét apostol cselekedetei

Allogenes - Társteremtők

Ádám Apokalipszise

Jakab (első) Apokalipszise

Jakab (második) Apokalipszise

Pál Apokalipszise

Péter Apokalipszise

Jakab Apokrifonja

János Apokrifonja

Aszklépiosz 21-29 

 

Iránymutató tanítás

Tamás, a versengő könyve

A bennünk rejlő hatalmas erő fogalma

A Megváltó párbeszéde

Beszélgetés a nyolcadikról és a kilencedikről

Eugnosztosz, az áldott  

Szövegmagyarázat a lélekről  

Egyiptomi evangélium

 

Az Igazság Evangéliuma

Az arkónok természete

Hüpszifron

A tudás értelmezése

Péter levele Fülöphöz

Marsanes

Melkizedek

A világ eredete (A "Cím nélküli szöveg") - Pistis Sophia 

Sém Parafrázisa

Platón: Köztársaság (588A-589B)

Hálaadó ima

A Nagy Seth második értekezése

Sextus mondásai

Jézus Bölcsessége

 

Silvanus tanításai

Hitvallás az igazságról

Norea gondolata

Seth Három sztéléje

Dörgő hang, tökéletes elme

Értekezés a feltámadásról

Trimorphic Protennoia

Háromoldalú értekezés

Valentiniánuszi magyarázat

Zosztrianosz